RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

16.12.2013

 W związku z realizacją projektu „Ochrona czynna przeplatki maturny, gatunku wskaźnikowego łęgów, w Polsce południowo-zachodniej” finansowanego ze środków POIiŚ, NFOŚiGW oraz WFOŚiGW we Wrocławiu, Fundacja Ekorozwoju zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na sukcesywnej dostawie materiałów biurowych oraz tonerów.

Oferty zgodne z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym, proszę przesłać na załączonych formularzach (załącznik 1. oraz załącznik 2.) e-mailem (skan podpisanej oferty) na adres malgorzata.labuda@fer.org.pl lub faxem na numer (071) 3436035, lub dostarczyć osobiście na adres: Fundacja EkoRozwoju, ul. Św. Wincentego 25 A,C, Wrocław 50-252 do dnia 3 stycznia 2014 r. do godziny 16:00.

Specyfikacja zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Załączniki:
Załącznik 1. Wykaz przykładowych materiałów biurowych oraz tonerów - wersja edytowalna
Załącznik 2. Formularz oferty - wersja edytowalna

Opublikował: Małgorzata Łabuda
Publikacja dnia: 16.12.2013

Dokument oglądany razy: 958
« inne aktualności