RSS
A A A
SmodBIP

Informacja o zamknięciu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert

22.10.2013

 Powołując się na treść ogłoszenia o przetargu z dnia 12 października 2013 r. na DOSTAWĘ SADZONEK ORAZ SADZENIE (JESIEŃ 2013) przy wskazanych drogach na obszarze Nadleśnictw Oborniki Śląskie, Wołów oraz Oława, w związku z projektem „Ochrona czynna przeplatki maturny, gatunku wskaźnikowego łęgów, w Polsce południowo-zachodniej” finansowanego ze środków POIiŚ, NFOŚiGW oraz WFOŚiGW we Wrocławiu, Fundacja EkoRozwoju informuje o zamknięciu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny w dniu 22 października 2013 r.
 
Uzasadnieniem dla powyższej decyzji jest stwierdzenie przez Zamawiającego podczas oceny ofert, iż z informacji zawartych w złożonych ofertach wynika, że warunki przetargu w zakresie przedmiotu zamówienia zostały niejednolicie zrozumiane. Zamawiający w  celu zapewnienia równości szans na rynku dla wykonawców oraz ich konkurencyjności, podjął decyzję o zamknięciu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Opublikował: Małgorzata Łabuda
Publikacja dnia: 22.10.2013

Dokument oglądany razy: 1261
« inne aktualności