RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.09.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Umowy - fundusze publiczne

Projekty realizowane ze środków publicznych i innych:

W 2021 roku Fundacja EkoRozwoju podpisała następujące umowy:

 • Umowa ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Wrocławska, zlecenie w wysokości 15 000,00 PLN na realizację zadania "Dobra Atmosfera - program szkoleniowo-doradczy". Umowa nr 16/2021 z dnia 13 września 2021.
 • Umowa z Fundacją dla Polski, dotacja w wysokości 4900,00 PLN na realizację zadania Sieć strażników drzew. Umowa nr 01/DOT/S/FO/2021 z dnia 05.05.2021.
 • Umowa z Fundacją Stocznia, dotacja w wysokości 68 856,00 EUR na realizację zadania Chronimy drzewa, z ludźmi i dla ludzi. Umowa dotacyjna dot. wniosku nr K1d/0644.
 • Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dotacja w wysokości 50 292,00 PLN na realizację zadania "EkoCentrum Online". Umowa nr 0626/D/EE/WR/2021 z dnia 21.04.2021.
 • Umowa z Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie, dotacja w wysokości 21 500,00 PLN na realizację zadania Jadalne Miasto Młodych. Umowa nr 2/2021/OFOF/REG z dnia 23.02.2021.
 • Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dotacja w wysokości 84 757,76 PLN na realizację zadania "Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław". Umowa nr 0227/D/EE/WR/2021 z dnia 01.02.2021.
 • Umowa z Gminą Wrocław, dotacja w wysokości 20 000,00 PLN na realizację zadania Jeden Świat - JesteśMy. Umowa nr D/WCRS/2728/2/2021 z dnia 04.01.2021.

W 2020 roku Fundacja EkoRozwoju podpisała następujące umowy:

 • Umowa ze Stowarzyszeniem Krakowski Alarm Smogowy, dotacja w wysokości 12 000,00 PLN na realizację zadania "Dolnośląski Alarm Smogowy - sezon7". Umowa nr 18/NP/2021 z dnia 26.11.2020.
 • Umowa z Gminą Wrocław, dotacja w wysokości 24 150,00 PLN na realizację zadania WROCŁAW DLA SMOGU - JAK ZMIENIĆ PIEC edycja II. Umowa nr D/WWE/2610/1/2020 z dnia 31.07.2020
 • Umowa z Gminą Wrocław, dotacja w wysokości 10 000,00 PLN na realizację zadania Szkoły dla drzew. Drzewa dla klimatu!. Umowa nr D/WWE/19A/42/202 z dnia 14.04.2020
 • Umowa z Fundacją im. Stefana Batorego, dotacja w wysokości 30 000,00 PLN na realizację zadania z zakresu wsparcia instytucjonalnego. Wniosek nr 24816/2020, umowa z dnia 07.07.2020r.
 • Umowa z Gminą Wrocław, dotacja w wysokości 66 000,00 PLN na realizację zadania Jeden Świat. Umowa nr D/WCRS/2532/5/2020 z dnia 03.02.2020.
 • Umowa z Gminą Wrocław, dotacja w wysokości 30 000,00 PLN na realizację zadania Jeden Świat - JesteśMy. Umowa nr D/WCRS/2526/7/2020 z dnia 31.01.2020.
 • Umowa nr 10293/20/FPK/NCK z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego - dotacja w wysokości 46 000PLN, na realizację zadania Było sobie drzewo.
 • Umowa nr 2019-3-PL01-ESC11-077845 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - dotacja w wysokości 81.484,00 EUR na realizację zadania We act. NOW!

W 2019 Fundacja podpisała następujące umowy:

 • Umowa z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, dotacja w wysokości 59 960,00 PLN na realizację zadania Nasz Las. Umowa nr RITA-2019-25, z dnia 19.12.2019r.
 • Umowa z Gminą Wrocław, dotacja w wysokości 42 320,00 PLN na realizację zadania Jeden Świat. Umowa nr D/WCRS/2321/3/2019.
 • Umowa z Gminą Wrocław, dotacja w wysokości 54 780,00 PLN na realizację zadania Wrocław dba o klimat – klimat na fali. Umowa nr D/BPK/2426/1/2019.
 • Umowa z Powiatem Wrocławskim, dotacja w wysokości 9 900 zł na realizację zadania Przyrodnicze wędrówki po Powiecie Wrocławskim. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław. Umowa nr 207/2019 (SP-OS.525.3.2019) z dnia 30.08.2019. Okres realizacji: 02.09.2019 r. do 29.11.2019 r.
 • Umowa z Komisją Europejską, Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych, dotacja w wysokości 7 493 677,13 EUR na realizację zadania FoodSHIFT2030. Food System Hubs Innovating towards Fast Transition by 2030. Umowa nr 862716 – FoodSHIFt2030 – H2020-SFS-2018-2020/H2020-SFS-2019-1 z dnia 29.07.2019.
 • Umowa z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, dotacja w wysokości 318 827,23 EUR na realizację zadania Dla pszczół - transgraniczna współpraca na rzecz zachowania pszczół i dzikich owadów zapylających. Umowa nr PLSN.04.01.00-02-0109/18-00 z dnia 19.06.2019
 • Umowa z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, dotacja w wysokości 287 845,00 PLN na realizację zadania Turystyka w Adżarii - wdrożenie elementów Regionalnej Strategii Rozwoju Autonomicznej Republikii Adżarii poprzez wsparcie rozwoju sektora turystyki oraz zwiększenie zaangażowania społecznego w proces zarządzania Parkiem Narodowym Machakhela. Umowa nr 27/PPR2018/M2019 z dnia 17.04.2019
 • Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dotacja w wysokości 89.295,230 PLN na realizację zadania Dobra Atmosfera – dolnośląska kampania ekoedukacyjna. Umowa nr 016/D/EE/WR/2019 z dnia 01.03.2019
 • Umowa z Gminą Wrocław, dotacja w wysokości 10 000,00 PLN na realizację zadania
  Wrocławskie osiedlowe doradztwo energetyczne - pilotaż
  Umowa nr D/BPK/19a/24/2019 z dnia 14.02.2019
 • Umowa z Gminą Wrocław, dotacja w kwocie 10 000,00 PLN na realizację zadania Wrocław dba o drzewa! Szkolenia dla podmiotów gospodarujących drzewami i prowadzących prace budowlane w otoczeniu drzew na terenie Wrocławia. Umowa nr D/BPK/19A/25/2019

W 2018 Fundacja podpisała następujące umowy

 • Umowa ze Stowarzyszeniem Arnika - Centrum pro podporu občanů, pobočný spolek, Czeska Republika dotycząca realizacji projektu dofinansowanego ze środków Programu LIFE, Komisji Europejskiej; dotacja w wysokości 17889,00 EUR na realizację zadania Osmoderma eremita species conservation in SCI Poodří. Umowa „Partnership Agreement of project LIFE Osmoderma 2017 – LIFE17 NAT/CZ/000463”
 • Umowa z Gminą Wrocław, dotacja w wysokości 87 250,00 PLN na realizację zadania Edukacja pozaformalna. Klimat do zmiany. Zajęcia edukacyjne. Umowa nr D/BPS/2092/3/2018-2020.
 • Umowa z Gminą Wrocław, dotacja w wysokości 10 000,00 PLN na realizację zadania Park Grabiszyński - czas na nowe. Umowa nr D/BPS/19a/27/2018.
 • Umowa z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, dotacja w wysokości 286 760,00 PLN na realizację zadania Turystyka w Adżarii - wdrożenie elementów Regionalnej Strategii Rozwoju Autonomicznej Republiki Adżarii poprzez wsparcie rozwoju sektora turystyki oraz zwiększenie zaangażowania społecznego w proces zarządzania Parkiem Narodowym Machakhela. Umowa nr 27/PPR2018/M1.
 • Umowa z Powiatem Wrocławskim, dotacja w wysokości 16 050,00 PLN na realizację zadania SMOG STOP - kampania edukacyjna. Umowa numer SP-OŚ.524.1.2018.
 • Umowa z Gminą Wrocław, dotacja w wysokości 78 000,00 PLN na realizację zadania Działania edukacyjne w profilaktyce zagrożeń zdrowotnych. Umowa numer WDZ/Dz-E/4/2018-2019
 • Umowa z Gminą Wrocław, dotacja w wysokości 80 000,00 PLN na realizację zadania Integracja i edukacja międzykulturowa we Wrocławiu 2018- Każdy inny - wszyscy równi. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław. Umowa numer D/WCRS/2159/6/2018.
 • Umowa z Fundacją im. Stefana Batorego, dotacja w wysokości 138 000,00 PLN, grant na prowadzenie działalności statutowej zgodnie ze złożonym wnioskiem. Umowa nr i2018/0171/23612.
 • Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dotacja w wysokości 125 000,00 PLN na realizację zadania Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław. Umowa nr 154/D/EE/WR/2018.
 • Umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, dotacja w wysokości 79 283,00 EUR na reazlizację zadania Klimat do zmiany!, Umowa nr 2018-2-PL01-KA125-051727.
 • Umowa z Województwem Dolnośląskim, dotacja w kwocie nieprzekraczającej 759.009.48 PLN na realizację zadania Dobra Atmosfera – dolnośląska kampania ekoedukacyjna. Umowa nr RPDS.04.04.01-02-0026/17-00.

W 2017 Fundacja podpisała następujące umowy

• Umowa z Gminą Wrocław, dotacja w wysokości 8 000 zł na realizację zadania Działalność Klubów seniora w 2017 roku - Ekosenior w działaniu.Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław. Umowa nr D/WCRS/1831/23/2017 z dnia 09.01.2017 r.
• Umowa z Gminą Wrocław, dotacja w wysokości 20 000 zł na realizację zadania Program integracji i edukacji międzykulturowej we Wrocławiu 2017- Każdy inny wszyscy równi. Zajęcia Edukacyjne EkoCentrum Wrocław. Umowa nr D/WCRS/1858/3/2017 z dnia 02.01.2017 r.
• Umowa z Gminą Wrocław, dotacja w wysokości 50 000 zł na realizację zadania Edukacja Ekologiczna Dzieci i Młodzieży - zapobieganie powstawaniu odpadów - R jak Redukuj . Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław. Umowa nr D/BPS/1886/1/2017 z dnia 16.01.2017 r.
• Umowa z Gminą Wrocław, dotacja w wysokości 33 212 zł na realizację zadania Edukacja Poza-Formalna - Miejsce odkrywcy. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław. Umowa nr D/BPS/1887/5/2017 z dnia 07.03.2017 r.
• Umowa z Powiatem Wrocławskim, dotacja w wysokości 15 100 zł na realizację zadania Znani i lubiani sąsiedzi. Zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław. Umowa nr SP-OŚ.524.1/2017
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotacja w wysokości 248 230,00 zł na realizację zadania Drzewa dla zielonej infrastruktury Wielkopolski - opracowanie i rozpowsz. standardów gosp. zadrzewieniami przez grupy eksperckie, publikacje, warsztaty, seminaria, szkolenia i aud. w mediach - Część I. Umowa nr 64/U/400/235/2017 z dnia 07.06.2017r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dotacja w wysokości 425 470,00 zł na realizację zadania Drzewa dla Zielonej Infrastruktury Europy - działania na terenie Dolnego Śląska. Umowa nr 071/D/EE/WR/2017 z dnia 19.06.2017r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dotacja w wysokości 47 600,00 zł na realizację zadania Naturalnie Wrocław. Zajęcia edukacyjne. Umowa nr 090/D/EE/WR/2017 z dnia 17.07.2017r.

• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dotacja w wysokości 77 700,00 zł na realizację zadania Dobra Atmosfera. Zajęcia edukacyjne. Umowa nr 261/D/EE/WR/2017 z dnia 12.10.2017r.

• Umowa z Fundacją Edukacja dla Demokracji, dotacja w wysokości 39 995 zł, na realizacje zadania "Ochrona i promocja alej Kaliningradu: doświadczenie współpracy między społecznością lokalną a samorządem", umowa nr RITA-2017-20 z dnia 14.12.2017 r.

W 2016 Fundacja podpisała następujące umowy:

• Umowa z Fundacją Edukacja dla Demokracji, dotacja w wysokości 39 920 zł, na realizacje zadania " Udział społeczny w ochronie alej jako dziedzictwa kulturowego obwodu kaliningradzkiego". umowa nr RITA-2015-20 z dnia 11.01.2016 r.

• Umowa z Gminą Wrocław, dotacja w wysokości 4000 zł, na realizację zadania "Działalność klubu seniora w 2016 roku - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław". Umowa nr D/WCRS/1713/23/2016 z dnia 15.01.2016 r.

• Umowa z Gminą Wrocław, dotacja w wysokości 32 800 zł, na realizację zadania                       " Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży - H2O- to jest to - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław". Umowa nr D/BPS/1721/6/2016 z dnia 28.01.2016 r.

• Umowa z Gminą Wrocław, dotacja w wysokości 46 200 zł, na realizację zadania "Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży - zapobieganie powstawaniu odpadów- R- jak redukuj- zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław". Umowa nr D/BPS/1719/1/2016 z dnia 15.02.2016 r.

• Umowa z Gminą Wrocław, dotacja w wysokości 12 000 zł, na realiazję zadania " Program Integracji i edukacji międzykulturowej we Wrocławiu 2016 - Każdy inny - wszyscy równi. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław". Umowa nr D/WCRS/1742/5/2016 z dnia 19.02.2016 r.

• Umowa z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotacja w wysokości 162 080 zł na realizację zadania "Obywatel na straży drzew". Umowa nr 84_II/2016 z dnia 01.04.2016 r.

• Umowa z Gminą Wrocław, dotacja w wysokości 220 000 zł na realiazację zadania "Wrocławski budżet obywatelski 2015 - budki lęgowe dla ptaków, budki dla jerzyków oraz hotele dla zapylaczy - Ptaki Wrocławia". Umowa nr D/BPS/1768/1/2016 z dnia 25.04.2016 r.

• Umowa z  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dotacja w wysokokości 154 700 zł na realizję zadania " Zajęcia Edukacyjne w Ekocentrum ". Umowa nr 050/D/EE/WR/2016 z dnia 09.05.2016r.

• Umowa z Komisją Europejską, dotacja w wysokości 469 089 euro na realizację zadania "Trees Green Infra LIFE". Umowa nr LIFE15 GIE/PL/000959  z dnia 16.09.2016 r.

• Umowa z Gminą Wrocław, dotacja w wysokości 10 000 zł na realizację zadania "STOP SMOG - skierowany do przedszkoli program edukacyjny EkoCentrum Wrocław.               Umowa nr D/BPS/19A/80/2016 z dnia 07.10.2016

• Umowa z Fundacją Edukacja dla Demokracji, dotacja w wysokości 35000 zł na realiazję zadania "Laboratorium Edukacji Globalnej - zajęcia edukacyjne EkoCentrum Wrocław. Umowa nr EG-2016-10 z dnia 28.10.2016r.

• Umowa z Gminą Wrocław, dotacja w wysokości 3800 zł na realizację Woda - zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław. Umowa nr D/BPS/19A/102/2016 z dnia 4.11.2016 r.

W 2015 Fundacja podpisała następujace umowy:

• Umowa z Gminą Mosina, dotacja w wysokości 5000,00 zł, na realizację zadania Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych/Roads for Nature campain promotion trees in Polands rural landscapes, as habitats and ecological corridors”. Umowa nr FER/Gmina Mosina/LIFE11/INF/PL/467/2015 z dnia 2015-01-02.
• Umowa z Gmina Wrocław, dotacja w wysokości 43650,00 zł na realizację zadania: „DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – Naturalnie aktywni- zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław”. Umowa nr D/BWO/1528/5/2015 z dnia 30.01.2015.
• Umowa z Gminą Wrocław, dotacja w wysokości 88 840,00 zł na realizacje zadania : „EDUKACJA EKOLOGICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY - Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław .” Umowa nr D/BWO/1563/1/2015 z dnia 09.02.2015 .
• Umowa z Gminą Skalmierzyce, dotacja w wysokości 5000,00 zł, na realizację zadania Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych/Roads for Nature campain promotion trees in Polands rural landscapes, as habitats and ecological corridors”. Umowa nr FER/SKALMIERZYCE/LIFE11/INF/PL/467/60/2015 z dnia 26.02.2015.
• Umowa z Gminą Trzebowisko, dotacja w wysokości 5000,00 zł, na realizację zadania Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych/Roads for Nature campain promotion trees in Polands rural landscapes, as habitats and ecological corridors”. Umowa nr FER/TRZEBOWISKO/2015/1 z dnia 10.04.2015.
• Umowa z Gminą Strzelce Wielkie, dotacja w wysokości 5000,00 zł, na realizację zadania Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych/Roads for Nature campain promotion trees in Polands rural landscapes, as habitats and ecological corridors”. Umowa nr FER/STRZELCE_WIELKIE/LIFE11/INF/PL/467/ z dnia 14.04.2015.02.2015.

• Umowa z Fundacją im. Stefana Batorego, dotacja w wysokości 301 653,00 zł, na realizację zadania " Na straży drzew". Umowa nr E3/1719 z dnia 28.04.2015

• Umowa z Gminą Brwinów , dotacja w wysokości 5000,00 zł, na realizację zadania Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologiczn/Roads for Nature campain promotion trees in Polands rural landscapes, as habitats and ecological corridors”. Umowa nr FER/BRWINOW/LIFE/INF/PL/467 z dnia 27.05.2015.
• Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokosci 464 484,00 zł, na realizacje zadania Sieć Przyjaciół Drzew - Inicjatywy Obywalelskie Dla Przyrody". Umowa nr 224/2015/Wn-50/EE-il/D z dnia 26.06.2015
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dotacja w wysokości 116 000,00 zł, na realizacje zadania "Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław". Umowa nr 124/D/EE/WR/2015 z dnia 24.07.2015

• Umowa z Powiatem Wrocławskim, dotacja w wysokości 30 000 zł na realizację zadania "Odloty czyli rzecz o ptakach. Zajęcia edukacyjne Ekocentrum Wrocław". Umowa nr SP-OŚ.524.1.2015 z dnia 12.08.2015.

• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dotacja w wysokości 59 200 zł, na realizacje zadania"Drogi dla Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie  rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych - realizacja zadań z zakresu ochrony przyrody na terenie 5 gmin Dolnego Śląska w ramach projektu dofinansowanego ze środków programu LIFE+",.Umowa nr 146/D/OP/WR/2015 z dnia 18.08.2015

• Umowa pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pożyczka wysokości 51 700 zł , na realizacje zadania " Ochrona czynna przeplatki maturny , gatunku wskaźnikowego łęgów, w Polsce południowo-zachodniej w ramach przedsięwzięcia" Ochrona czynna przeplatki maturny , gatunku wskaźnikowego łęgów w Polsce południowo-zachodniej". Umowa nr 303/F/OP/WR/2015  z dnia 26.11.2015.

W 2014 Fundacja podpisała następujące umowy:
• Umowa z Gminą Strzelin, dotacja w wysokości 5000,00 zł, na realizację zadania Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych/Roads for Nature campain promotion trees in Polands rural landscapes, as habitats and ecological corridors” umowa nr FER/LIFE/STRZELIN/2014/1 z dnia 2014-01-02.
• Umowa z Gminą Kościan, dotacja w wysokości 5000,00 zł, na realizację zadania Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych/Roads for Nature campain promotion trees in Polands rural landscapes, as habitats and ecological corridors” umowa nr FER/KOSCIAN/LIFE11/INF/PL/467 z dnia 21.01.2014
• Umowa z Gminą Strzelin, dotacja w wysokości 5000,00 zł, na realizację zadania Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych/Roads for Nature campain promotion trees in Polands rural landscapes, as habitats and ecological corridors” umowa nr FER/LIFE/PRUSICE/2014/1 z dnia 30.01.2014
• Umowa z Gminą Mosina, dotacja w wysokości 5000,00 zł, na realizację zadania Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych/Roads for Nature campain promotion trees in Polands rural landscapes, as habitats and ecological corridors” umowa nr FER/MOSINA/LIFE11/INF/PL/467 z dnia 03.02.2014
• Umowa z Gminą Bystrzyca, dotacja w wysokości 5000,00 zł, na realizację zadania Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych/Roads for Nature campain promotion trees in Polands rural landscapes, as habitats and ecological corridors” umowa nr FER/LIFE/BYSTRZYCA/2014/1 z dnia 10.02.2014.
• Umowa z Gminą Frampol, dotacja w wysokości 5000,00 zł, na realizację zadania Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych/Roads for Nature campain promotion trees in Polands rural landscapes, as habitats and ecological corridors” umowa nr FER/LIFE/FRAMPOL/2014/1 z dnia 12.02.2014
• Umowa z Gminą Nielisz, dotacja w wysokości 5000,00 zł, na realizację zadania Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych/Roads for Nature campain promotion trees in Polands rural landscapes, as habitats and ecological corridors” umowa nr FER/LIFE/NIELISZ/2014/1 z dnia 01.03.2014r.
• Umowa z Gminą Wrocław, dotacja w wysokości, 23 000,00 zł na realizację zadania:
” Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży- moje zielone miasto- zajęcia pozalekcyjne w EkoCentrum Wrocław”. Umowa nr D/BWO/1412/11/2014 z dnia 10.03.2014
• Umowa z Gminą Wiślica, dotacja w wysokości 1000,00 zł, na realizację zadania Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych/Roads for Nature campain promotion trees in Polands rural landscapes, as habitats and ecological corridors” umowa nr FER/Gmina Wiślica/LIFE11/INF/PL z dnia 12.03.2014
• Umowa z Samorządem Województwa Dolnośląskiego , dotacja w wysokości 50 000,00 zł na realizację zadania :”Zabytkowa Dzwonnica w centrum wsi Pracze wspiera rozwój oferty turystycznej i integrację mieszkańców wsi „. Umowa nr 01497-6930-UM0142421/13 z dnia 23.03.2014 r.
• Umowa z Gminą Wrocław, dotacja w wysokości 37990,00 zł na realizacje zadania: Kampania Edukacyjna „ Moje Miasto – Czyste Miasto”. Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław”. Umowa z dnia 01.04.2014 r.
• Umowa z Gminą Milicz, dotacja w wysokości 5 000,00 zł na realizację zadania : „Sekretne życie drzew” . Umowa nr PI.056.10.2014 z dnia 09.04.2014 r.
• Umowa z Samorządem Województwa Dolnośląskiego , dotacja w wysokości 47 289,00 zł na realizację zadania : „Sad bioróżnorodności w Wałkowej” . Umowa nr 01588-6930-UM0142423/13 z dnia 16.05.2014 r.

• Umowa z Fundacją Edukacja Dla Demokracji, dotacja w wysokości 40 000 zł na realizacje zadania:" Produkcja herbaty jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości w rejonie Tkibuli, Gruzja" Umowa nr RITA-2014-14 z dnia 19.05.2014 r.
• Umowa z Wojeówdzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dotacja w wysokości 98 300,00 zł na realizacje zadania: "Zajęcia edukacyjne w EkoCentrum Wrocław". Umowa nr 129/D/EE/WR/2014 z dnia 11.07.2014 r.
• Umowa z Ministrem Spraw Zagranicznych, dotacja  wysokości 94 550,00 na realizację zadania "Smaki i kolory świata- zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław". Umowa nr 789/EG2014/NGO z dnia 17.07.2014 r.

• Umowa z International Visegrad Fund, dotacja w wysokości 25 000 EUR, na realizację zadania: „ Making cities resilient : change for Urban areas In the Central European Contries”. Umowa nr 31410023 z dnia 23.08.2014
• Umowa z Powiatem Wrocławskim, dotacja wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania: "Naturalne Sąsiedztwo". Umowa nr SP-OŚ.524.1.2014 z dnia 28.08.2014 r.

• Umowa z Gminą Pawonków, dotacja w wysokości 5000,00 zł, na realizację zadania Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych/Roads for Nature campain promotion trees in Polands rural landscapes, as habitats and ecological corridors” umowa nr FER/LIFE/PAWONKOW/2014/01 z dnia 01.09.2014r.

W 2013 Fundacja podpisała następujace umowy:

• Umowa z Gminą Wrocław, dotacja w wysokości 10 000 zł na realizację zadania : „ Integracja w jurcie – wielokulturowość od kuchni i w podróży. Działania edukacyjne na rzecz wielokulturowości Wrocławia”. Umowa nr D/CIRS/19a/22/2013 z dnia 11.03.2013r.
• Umowa z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych , dotacja w wysokości 2 050 148,15 zł na realizuję zadania: „Ochrona czynna przeplatki maturny, gatunku wskaźnikowego łęgów, w Polsce południowo-zachodniej”. Umowa nr POIS.05.01.00-00-376/12-00 z dnia 02.04.2013 r.
• Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokości 241 193,90 zł na realizację zadania: „Ochrona czynna przeplatki maturny, gatunku wskaźnikowego łęgów, w Polsce południowo-zachodniej”. Umowa nr 132/2013/Wn-01/OP-WK-PS/D z dnia 02.04.2013 r.
• Umowa z Gminą Leśna, dotacja w wysokości 5000,00 zł, na realizację zadania Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych/Roads for Nature campain promotion trees in Polands rural landscapes, as habitats and ecological corridors” umowa nr FER/LIFE/LESNA/2013/1 z dnia 2013-04-02.
• Umowa z Powiatem Wrocławskim, dotacja w wysokości 5000 zł na realizację zadania: „Ekoenergetyczni”. Umowa nr SP-OŚ.524.3.2013 z dnia 18.04.2013 r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokości 47 400 zł na realizację zadania „Ogólnopolska kampania selektywnej zbiórki ZSEE „Zamień elekroodpady Na Kulturalne Wypady (e-ZONKW). Umowa nr 092/D/EE/WR/2013 z dnia 20.05.2013 r.
• Umowa z Fundacją Edukacja Dla Demokracji, dotacja w wysokości 39 980 zł na realizacje zadania : „Herbata jako produkt lokalny w Tkibuli, Gruzja – wsparcie rozwoju małej przedsiębiorczości „. Umowa nr RITA-2013-02 z dnia 21.05.2013r.
• Umowa z Gminą Żabia Wola, dotacja w wysokości 5000,00 zł, na realizację zadania Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych/Roads for Nature campain promotion trees in Polands rural landscapes, as habitats and ecological corridors” umowa nr FER/Zabia Wola/LIFE11/INF/PL/467 z dnia 2013-05-28.
• Umowa z Gminą Pokój, dotacja w wysokości 5000,00 zł, na realizację zadania Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych/Roads for Nature campain promotion trees in Polands rural landscapes, as habitats and ecological corridors” umowa nr FER/POKOJ/LIFE11/INF/PL/467 z dnia 2013-06-04.
• Umowa z Gminą Zgorzelec, dotacja w wysokości 5000,00 zł, na realizację zadania Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych/Roads for Nature campain promotion trees in Polands rural landscapes, as habitats and ecological corridors” umowa nr FER/ZGORZELEC/LIFE11/INF/PL/467 z dnia 2013-06-11.
• Umowa z ECORYS Polska Sp. z o.o., dotacja w wysokości 468 492 zł, na realizacje zadania „STRAŻNICY NATURY – obywatelski monitoring działań administracji publicznej w ochronie przyrody”. Umowa nr 0560/D/3/2012 z dnia 21.06.2013 r.

• Umowa z Gminą Wołczyn, dotacja w wysokości 5000,00 zł, na realizację zadania Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych/Roads for Nature campain promotion trees in Polands rural landscapes, as habitats and ecological corridors” umowa nr FER/LIFE/WOLCZYN/2013/1 z dnia 2013-06-24.
• Umowa z Gminą Kąty Wrocławskie, dotacja w wysokości 5000,00 zł, na realizację zadania Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych/Roads for Nature campain promotion trees in Polands rural landscapes, as habitats and ecological corridors” umowa nr OSiR 7021/20-1-2013 z dnia 2013-07-15.
• Umowa z Gminą Bogdaniec, dotacja w wysokości 5000,00 zł, na realizację zadania Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych/Roads for Nature campain promotion trees in Polands rural landscapes, as habitats and ecological corridors” umowa nr FER/LIFE/Bogdaniec/2013/01 z dnia 2013-07-20.
• Umowa z Gminą Odolanów, dotacja w wysokości 5000,00 zł, na realizację zadania Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych/Roads for Nature campain promotion trees in Polands rural landscapes, as habitats and ecological corridors” umowa nr FER/ODOLANOW/LIFE11/INF/PL/467 z dnia 2013-07-31.
• Umowa z Gminą Długołęka, dotacja w wysokości 5000,00 zł, na realizację zadania Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych/Roads for Nature campain promotion trees in Polands rural landscapes, as habitats and ecological corridors” umowa nr OŚ.7021.4.28/364/2013 z dnia 2013-08-14.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokości 120 500 zł na realizację zadania : „Ochrona czynna przeplatki maturny, gatunku wskaźnikowego łęgów, w Polsce południowo-zachodniej”. Umowa nr 244/D/OP/WR/2013 z dnia 03.10.2013 r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokości 71 750 zł na realizacje zadania: „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień na Dolnym Śląsku. Umowa nr 271/D/EE/WR/2013 z dnia 16.10.2013r.
• Umowa z Gminą Wrocław , dotacja 9125,00 na realizację zadania: Dodatkowe Zajęcia Pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży – Gra o Ziemię”. Umowa nr D/BWO/1342/8/2013 z dnia 25.10.2013 r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja z wysokości 50 000 zł na realizację zadania „STRAŻNICY NATURY- obywatelski monitoring działań administracji publicznej w ochronie przyrody”. Umowa nr 301/D/EE/WR/2013 z dnia 05.11.2013 r.
• Umowa z Gminą Wrocław, dotacja w wysokości 3240 zł na realizację zadania: Woda –Nie Marnuję”. Umowa nr D/BWO/19A/126/2013 z dnia 18.11.2013r.

W 2012 Fundacja podpisała następujące umowy:
• Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokości 1 143 940,00 zł na realizację zadania „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień”, umowa nr 150/2012/Wn-50/EE-EE/D z dnia 12.03.2012 r.
• Umowa z Powiatem Wrocławskim, dotacja w wysokości 4000,00 zł na realizację zadania „Jeżowozem przez Powiat Wrocławski – mobilna edukacja ekologiczna dla szkół podstawowych i gimnazjalnych”, umowa nr SP-OŚ.524.2.2012 z dnia 17.04.2012 r.
• Umowa z Fundacją Edukacja Dla Demokracji , dotacja w wysokości 40 000,00 zł na realizację zadania „Turystyka strategicznie w Tkibuli – rozwój usług około turystycznych szansą na rozwój rejonu”, umowa nr RITA-2012-10 z dnia 10.05.2012r.
• Umowa z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych, dotacja w wysokości 5 000,00 zł na realizacje zadania w ramach Programu Małych Grantów „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedniego biznesu”, umowa nr 13/2012 z dnia 25.05.2012r.
• Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokości 97 190,00 zł na realizację zadania „DOLINA BARYCZY – zachowanie właściwego stanu obszaru wodno-błotnego poprzez poprawę stanu siedlisk i sterowanie ruchem turystycznym”, umowa nr 548/2012/WN 01/OP-PO-EF z dnia 17.08.2012r.
• Umowa z Polską Fundacją Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” , dotacja w wysokości 130 740,00 zł na realizację zadania „Wsparcie Demokracji 2012”, umowa nr D025/WD/2012 z dnia 24.08.2012r.
• Umowa z Gminą Wrocław, dotacja w wysokości 62 540,00 zł na realizację zadania „Edukacja Ekologiczna Dzieci i Młodzieży – Segregacja Odpadów w Trosce o Nasze Środowisko – Segreguj.wroc.pl”, umowa nr D/BWO/1176/1/2012/2013 z dnia 24.08.2012 r.
• Umowa z Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, dotacja w wysokości 11 100, 00zł na realizacje zadania „RITA/STP- Wizyty Studyjne Polsce 2012”, umowa nr RITA/STP-P/2012/7 z dnia 21.09.2012r.
• Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokości 348 650,00 zł na realizację zadania „Ogólnopolska kampania selektywnej zbiórki ZSEE ”Zamień elekroodpady Na Kulturalne Wypady (e-ZONKW), umowa nr 694/2012/Wn-50/EE-EE/ZE/D z dnia 23.10.2012r.
• Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , dotacja w wysokości 3 611 904,00 zł, na realizację zadania „Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych/Roads for Nature – campain promotion trees in Polands rural landscapes, as habitats and ecological corridors”, umowa nr 625/2012/Wn50/EE-PO-LF/D z dnia 03.10.2012r.
• Umowa Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokości 64 600,00 zł, na realizację zadania „Film Sekretne życie drzew” w ramach konkursu na dofinansowanie zadań pn. „Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media informacyjne.”, umowa nr 236/D/EE/WR/2012 z dnia 22.10.2012r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokości 516 900,00 zł, na realizację zadania „EkoCentrum Wrocław”, umowa nr 207/D/EE/WR/2012 z dnia 18.10.2012r.

W 2011 roku Fundacja podpisała następujące umowy:
•Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokości 88.600,00 zł na realizację zadania: „ZIELONA BRAMA – dofinansowanie instytucjonalne pozarządowych organizacji ekologicznych na lata 2011-2012”, umowa nr 2/2011/Wn-01/EE-PO/D z dnia 05.01.2011 r.
•Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokości 265.780,00 zł na realizację zadania: „Zamień odpady na kulturalne wypady”, umowa nr 3/2011/Wn-50/EE-EE-op/D z dnia 11.01.2011 r.
•Umowa z Samorządem Województwa Dolnośląskiego, dotacja w wysokości 18.333,00 zł na realizację zadania: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, umowa nr 00165-6930-UM0140323/10 z dnia 18.01.2011 r.
•Umowa z Ministrem Spraw Zagranicznych, dotacja w wysokości 292.725,00 zł na realizację zadania: „Turystyka szansą rozwoju regionów”, umowa nr 106/PR/2011/NGO z dnia 09.05.2011 r.
•Umowa z Ministrem Spraw Zagranicznych, dotacja w wysokości 291.325,00 zł na realizację zadania: ”Wsparcie przedsiębiorczości kobiet na terenach wiejskich w rejonie Tkibuli i Tschaltubo w Gruzji”, umowa nr 92/PR/2011/NGO z dnia 10.05.2011 r.
•Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokości 360.300,00 zł na realizację zadania: „Klimatyczna Energia ogólnopolska kampania promująca naturalne gospodarowanie energią”, umowa nr 63/2011/Wn-50/EE-EE/KU/D z dnia 15.03.2011 r.
•Umowa z Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego, dotacja w wysokości 12.400,00 zł na realizację zadania: „RITA/STP – Wizyty Studyjne w Polsce 2011”, umowa RITA/STP- P/2011/6 z dnia15.06.2011 r.

- Umowa z Województwem Dolnośląskim , dotacja w wysokości 2 935 075,78 zł na realizację zadania "EkoCentrum Wrocław", umowa nr UDA-RPDS.04.07.00-02-036/10-00 z dnia 22.06.2011

•Umowa ze Skarbem Państwa – Ministrem Środowiska, dotacja w wysokości 24.380,00 zł na realizację zadania: ”Zielone Wydarzenie na Zieloną Prezydencję Polski w UE”, umowa nr 2/DEE/2011 z dnia 20.07.2011 r.

W 2010 roku Fundacja podpisała następujące umowy:
• Umowa z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, dotacja w wysokości 4 053 062 .65zł na realizację zadania: Drogi dla Natury – aleje przydrożne jako korytarze ekologiczne dla pachnicy dębowej, umowa nr POIS.05.02.00-00-181/09-00 z dn.29.03.2010r.
• Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej-, dotacja w wysokości 715 246.35zł na realizację zadania: Drogi dla Natury – aleje przydrożne jako korytarze ekologiczne dla pachnicy dębowej, umowa nr 172/2010/Wn50/OP-WK-PS/D z dn.28.05.2010r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, kwota w wysokości 19 980.00zł, na realizację zadania: Tematyczny numer czasopisma ekologicznego „Kropla”, umowa nr 41/U/400/457/2010z dn.09.06.2010r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokości 28 300.00zł na realizację zadania: Tematyczny numer czasopisma ekologicznego „Kropla”, umowa nr 077/D/EE/WR/2010z dn.22.06.2010r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokości 60 200.00zł na realizację zadania: Edukacja z polotem – multimedialny serwis www.ptaki.info na Dolnym Śląsku, umowa nr 098/D/EE/WR/2010z dn.12.07.2010r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokości 53 600.00zł na realizację zadania: Naturalne partnerstwa – ogólnopolska kampania promująca partnerstwa trójsektorowe oraz społeczną odpowiedzialność biznesu na rzecz ochrony środowiska, umowa nr 108/D/EE/WR/2010z dn.19.07.2010r.
• Umowa z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, dotacja w wysokości 634 464.70 zł na realizację zadania: Turystyka przyjazna przyrodzie w Dolinie Baryczy, umowa nr POIS.05.01.00-00-175/09-00 z dn.22.07.2010r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokości 444 295.64 zł na realizację zadania: Strażnicy Natury 2000 – monitoring naruszeń przyrodniczych stanu siedlisk i gatunków, Umowa nr 122/D/OP/WR/2010 z dn. 29.07.2010r.
• Umowa z Gminą Wrocław, dotacja w wysokości 26 400.00 zł na realizację zadania: Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży GRA O WODĘ, umowa nr D/BWO/921/2/2010/2011 z dn. 18.08.2010r.
• Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokości 112 317,30 zł, na realizację zadania: Turystyka przyjazna przyrodzie w Dolinie Baryczy, umowa nr 428/2010/Wn01/OP-PO-PS/D z dnia 31.08.2010r.
• Umowa z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, dotacja w wysokości 2 400 241,90zł na realizację zadania: Reintrodukcja i restytucja niepylaka Apollo na Dolnym Śląsku, umowa nr POIS.05.01.00-00-226/09-00 z dn.08.09.2010r.
• Umowa z Ministerstwem Środowiska, dotacja w wysokości 22 800.00 zł na realizację zadania: SUKCES TO TWOJE NATURALNE ŚRODOWISKO - przeprowadzenie akcji edukacyjnych dla pracowników urzędów oraz przedsiębiorców i ich pracowników, dotyczących promocji zasad zrównoważonego rozwoju w miejscu pracy – EKOPLAN, umowa nr 2/DC/2010 z dn. 10.09.2010r.
• Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokości 423 527,10 zł, na realizację zadania Reintrodukcja i restytucja niepylaka Apollo na Dolnym Śląsku, umowa nr 506/2010/Wn50/EE-EE-PS/D z dnia 28.09.2010r.
• Umowa z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, dotacja w wysokości 423 527,10 zł, na realizację zadania: Pomysł na Wioskę – Pomysł na Pracę: wykorzystanie modelu wiosek tematycznych w aktywizacji zawodowej mieszkańców Doliny Baryczy, umowa nr UDA-POKL.06.03.00-02-021/10-00 z dnia 28.10.2010r.
• Umowa z Gminą Milicz, dotacja w wysokości 5 500 zł na realizację zadania:
Projekt ścieżki przyrodniczej w Gminie Milicz, umowa nr O.X.07314-12/10 z dnia15.11.2010r .
• Umowa z Gminą Żmigród, dotacja w wysokości 5 500 zł na realizację zadania:
Projekt ścieżki przyrodniczej w Gminie Żmigród, umowa nr 163/10 z dnia 17.11.2010r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokości 26 800 zł na realizację zadania: Zamień Odpady na Kulturalne Wypady, umowa nr 317/D/EE/WR/2010 z dnia 27.12.2010r.

W 2009 roku Fundacja podpisała następujące umowy:
• Umowa z Funduszem Partnerstwa, dotacja w wysokości 8 000 zł na realizację zadania: Szkoły dla ekorozwoju – koordynacja działań w powiecie oławskim, umowa nr PG - 13371 z dnia 04.06.2009r.
• Umowa z Fundacją Edukacja dla Demokracji, dotacja w wysokości 19 998 zł na realizację zadania: Ziarno prawdy, czyli rzecz o świadomejkonsumpcji, umowa nr ER-2009-15 z dnia 06.07.2009r.
• Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokości 121 600 zł na realizację zadania: „Edukacja z polotem” – multimedialny serwis www.ptaki.info, umowa nr 320/2009/Wn50/EE-PO/D z dnia 22.07.2009r.
• Umowa z Powiatem Oławskim, dotacja w wysokości kwota dotacji –2 000 zł na realizację zadania: Szkoły dla Ekorozwoju, umowa z dnia 27.08.2009r.
• Umowa z Gminą Żmigród, dotacja w wysokości 15 000 zł na realizację zadania: „Przyroda Doliny Baryczy” – film przyrodniczy, umowa nr 88/2009 z dnia 28.08.2009r.
• Umowa z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, dotacja w wysokości 199 358,80 zł na realizację zadania: „Naturalne partnerstwa – ogólnopolska kampania promująca partnerstwa trójsektorowe oraz społeczna odpowiedzialność biznesu na rzecz ochrony środowiska”, umowa nr 586 _II z dnia 08.09.2009r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dotacja w wysokości 50 000 zł na realizację zadania: W harmonii z Naturą profesjonalny film przyrodniczy o Dolinie Baryczy, umowa nr 30/EE/WR2009 z dnia 06.10.2009r.
• Umowa z Ecorysem, dotacja w wysokości 175 000 zł na realizację zadania: Drogi dla Natury – partnerstwo NGO i administracji na rzecz odtwarzania alej przydrożnych jako siedlisk gatunków chronionych, umowa nr 0164/S/3/2009 z dnia 15.10.2009r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dotacja w wysokości 15 000 zł na realizację zadania: Ziarno prawdy, czyli rzecz o świadomej konsumpcji, umowa nr 42/EE/WR/2009 z dnia 02.12.2009r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotacja w wysokości 20 000 zł na realizację zadania: W harmonii z Naturą profesjonalny film przyrodniczy o Dolinie Baryczy, umowa nr 264/U/400/430/2009 z dnia 14.12.2009r.
• Umowa z Gmina Wrocław, dotacja w wysokości 7 500 zł na realizację zadania: Festiwal dla Klimatu, umowa nr WSR/G/28/2009 z dnia 30.11.2009r.
• Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokości 99 970 zł na realizację zadania: „ZIELONA BRAMA - internet dla pozarządowych organizacji ekologicznych oraz instytucjonalny rozwój organizacji”, umowa nr 792/2009/Wn-01/EE-BS/D z dnia 31.12.2009





Opublikował: Krzysztof Smolnicki
Publikacja dnia: 24.09.2021
Podpisał: Emilia Militowska
Dokument z dnia: 30.10.2009
Dokument oglądany razy: 6 753