RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 01.10.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Doprecyzowanie zapisu

Umowy

Projekty realizowane ze środków publicznych

W 2012 Fundacja podpisała następujące umowy:
• Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokości 1 143 940,00 zł na realizację zadania „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień”, umowa nr 150/2012/Wn-50/EE-EE/D z dnia 12.03.2012 r.
• Umowa z Powiatem Wrocławskim, dotacja w wysokości 4000,00 zł na realizację zadania „Jeżowozem przez Powiat Wrocławski – mobilna edukacja ekologiczna dla szkół podstawowych i gimnazjalnych”, umowa nr SP-OŚ.524.2.2012 z dnia 17.04.2012 r.
• Umowa z Fundacją Edukacja Dla Demokracji , dotacja w wysokości 40 000,00 zł na realizację zadania „Turystyka strategicznie w Tkibuli – rozwój usług około turystycznych szansą na rozwój rejonu”, umowa nr RITA-2012-10 z dnia 10.05.2012r.
• Umowa z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych, dotacja w wysokości 5 000,00 zł na realizacje zadania w ramach Programu Małych Grantów „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedniego biznesu”, umowa nr 13/2012 z dnia 25.05.2012r.
• Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokości 97 190,00 zł na realizację zadania „DOLINA BARYCZY – zachowanie właściwego stanu obszaru wodno-błotnego poprzez poprawę stanu siedlisk i sterowanie ruchem turystycznym”, umowa nr 548/2012/WN 01/OP-PO-EF z dnia 17.08.2012r.
• Umowa z Polską Fundacją Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” , dotacja w wysokości 130 740,00 zł na realizację zadania „Wsparcie Demokracji 2012”, umowa nr D025/WD/2012 z dnia 24.08.2012r.
• Umowa z Gminą Wrocław, dotacja w wysokości 62 540,00 zł na realizację zadania „Edukacja Ekologiczna Dzieci i Młodzieży – Segregacja Odpadów w Trosce o Nasze Środowisko – Segreguj.wroc.pl”, umowa nr D/BWO/1176/1/2012/2013 z dnia 24.08.2012 r.
• Umowa z Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, dotacja w wysokości 11 100, 00zł na realizacje zadania „RITA/STP- Wizyty Studyjne Polsce 2012”, umowa nr RITA/STP-P/2012/7 z dnia 21.09.2012r.
• Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokości 348 650,00 zł na realizację zadania „Ogólnopolska kampania selektywnej zbiórki ZSEE ”Zamień elekroodpady Na Kulturalne Wypady (e-ZONKW), umowa nr 694/2012/Wn-50/EE-EE/ZE/D z dnia 23.10.2012r.
• Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , dotacja w wysokości 3 611 904,00 zł, na realizację zadania „Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych/Roads for Nature – campain promotion trees in Polands rural landscapes, as habitats and ecological corridors”, umowa nr 625/2012/Wn50/EE-PO-LF/D z dnia 03.10.2012r.
• Umowa Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokości 64 600,00 zł, na realizację zadania „Film Sekretne życie drzew” w ramach konkursu na dofinansowanie zadań pn. „Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez media informacyjne.”, umowa nr 236/D/EE/WR/2012 z dnia 22.10.2012r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokości 516 900,00 zł, na realizację zadania „EkoCentrum Wrocław”, umowa nr 207/D/EE/WR/2012 z dnia 18.10.2012r.

W 2011 roku Fundacja podpisała następujące umowy:
•Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokości 88.600,00 zł na realizację zadania: „ZIELONA BRAMA – dofinansowanie instytucjonalne pozarządowych organizacji ekologicznych na lata 2011-2012”, umowa nr 2/2011/Wn-01/EE-PO/D z dnia 05.01.2011 r.
•Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokości 265.780,00 zł na realizację zadania: „Zamień odpady na kulturalne wypady”, umowa nr 3/2011/Wn-50/EE-EE-op/D z dnia 11.01.2011 r.
•Umowa z Samorządem Województwa Dolnośląskiego, dotacja w wysokości 18.333,00 zł na realizację zadania: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, umowa nr 00165-6930-UM0140323/10 z dnia 18.01.2011 r.
•Umowa z Ministrem Spraw Zagranicznych, dotacja w wysokości 292.725,00 zł na realizację zadania: „Turystyka szansą rozwoju regionów”, umowa nr 106/PR/2011/NGO z dnia 09.05.2011 r.
•Umowa z Ministrem Spraw Zagranicznych, dotacja w wysokości 291.325,00 zł na realizację zadania: ”Wsparcie przedsiębiorczości kobiet na terenach wiejskich w rejonie Tkibuli i Tschaltubo w Gruzji”, umowa nr 92/PR/2011/NGO z dnia 10.05.2011 r.
•Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokości 360.300,00 zł na realizację zadania: „Klimatyczna Energia ogólnopolska kampania promująca naturalne gospodarowanie energią”, umowa nr 63/2011/Wn-50/EE-EE/KU/D z dnia 15.03.2011 r.
•Umowa z Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego, dotacja w wysokości 12.400,00 zł na realizację zadania: „RITA/STP – Wizyty Studyjne w Polsce 20011”, umowa RITA/STP- P/2011/6 z dnia15.06.2011 r.
•Umowa ze Skarbem Państwa – Ministrem Środowiska, dotacja w wysokości 24.380,00 zł na realizację zadania: ”Zielone Wydarzenie na Zieloną Prezydencję Polski w UE”, umowa nr 2/DEE/2011 z dnia 20.07.2011 r.

W 2010 roku Fundacja podpisała następujące umowy:
• Umowa z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, dotacja w wysokości 4 053 062 .65zł na realizację zadania: Drogi dla Natury – aleje przydrożne jako korytarze ekologiczne dla pachnicy dębowej, umowa nr POIS.05.02.00-00-181/09-00 z dn.29.03.2010r.
• Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej-, dotacja w wysokości 715 246.35zł na realizację zadania: Drogi dla Natury – aleje przydrożne jako korytarze ekologiczne dla pachnicy dębowej, umowa nr 172/2010/Wn50/OP-WK-PS/D z dn.28.05.2010r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, kwota w wysokości 19 980.00zł, na realizację zadania: Tematyczny numer czasopisma ekologicznego „Kropla”, umowa nr 41/U/400/457/2010z dn.09.06.2010r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokości 28 300.00zł na realizację zadania: Tematyczny numer czasopisma ekologicznego „Kropla”, umowa nr 077/D/EE/WR/2010z dn.22.06.2010r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokości 60 200.00zł na realizację zadania: Edukacja z polotem – multimedialny serwis www.ptaki.info na Dolnym Śląsku, umowa nr 098/D/EE/WR/2010z dn.12.07.2010r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokości 53 600.00zł na realizację zadania: Naturalne partnerstwa – ogólnopolska kampania promująca partnerstwa trójsektorowe oraz społeczną odpowiedzialność biznesu na rzecz ochrony środowiska, umowa nr 108/D/EE/WR/2010z dn.19.07.2010r.
• Umowa z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, dotacja w wysokości 634 464.70 zł na realizację zadania: Turystyka przyjazna przyrodzie w Dolinie Baryczy, umowa nr POIS.05.01.00-00-175/09-00 z dn.22.07.2010r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokości 444 295.64 zł na realizację zadania: Strażnicy Natury 2000 – monitoring naruszeń przyrodniczych stanu siedlisk i gatunków, Umowa nr 122/D/OP/WR/2010 z dn. 29.07.2010r.
• Umowa z Gminą Wrocław, dotacja w wysokości 26 400.00 zł na realizację zadania: Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży GRA O WODĘ, umowa nr D/BWO/921/2/2010/2011 z dn. 18.08.2010r.
• Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokości 112 317,30 zł, na realizację zadania: Turystyka przyjazna przyrodzie w Dolinie Baryczy, umowa nr 428/2010/Wn01/OP-PO-PS/D z dnia 31.08.2010r.
• Umowa z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, dotacja w wysokości 2 400 241,90zł na realizację zadania: Reintrodukcja i restytucja niepylaka Apollo na Dolnym Śląsku, umowa nr POIS.05.01.00-00-226/09-00 z dn.08.09.2010r.
• Umowa z Ministerstwem Środowiska, dotacja w wysokości 22 800.00 zł na realizację zadania: SUKCES TO TWOJE NATURALNE ŚRODOWISKO - przeprowadzenie akcji edukacyjnych dla pracowników urzędów oraz przedsiębiorców i ich pracowników, dotyczących promocji zasad zrównoważonego rozwoju w miejscu pracy – EKOPLAN, umowa nr 2/DC/2010 z dn. 10.09.2010r.
• Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokości 423 527,10 zł, na realizację zadania: Reintrodukcja i restytucja niepylaka Apollo na Dolnym Śląsku, umowa nr 506/2010/Wn50/EE-EE-PS/D z dnia 28.09.2010r.
• Umowa z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, dotacja w wysokości 423 527,10 zł, na realizację zadania: Pomysł na Wioskę – Pomysł na Pracę: wykorzystanie modelu wiosek tematycznych w aktywizacji zawodowej mieszkańców Doliny Baryczy, umowa nr UDA-POKL.06.03.00-02-021/10-00 z dnia 28.10.2010r.
• Umowa z Gminą Milicz, dotacja w wysokości 5 500 zł na realizację zadania:
Projekt ścieżki przyrodniczej w Gminie Milicz, umowa nr O.X.07314-12/10 z dnia15.11.2010r .
• Umowa z Gminą Żmigród, dotacja w wysokości 5 500 zł na realizację zadania:
Projekt ścieżki przyrodniczej w Gminie Żmigród, umowa nr 163/10 z dnia 17.11.2010r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokości 26 800 zł na realizację zadania: Zamień Odpady na Kulturalne Wypady, umowa nr 317/D/EE/WR/2010 z dnia 27.12.2010r.

W 2009 roku Fundacja podpisała następujące umowy:
• Umowa z Funduszem Partnerstwa, dotacja w wysokości 8 000 zł na realizację zadania: Szkoły dla ekorozwoju – koordynacja działań w powiecie oławskim, umowa nr PG - 13371 z dnia 04.06.2009r.
• Umowa z Fundacją Edukacja dla Demokracji, dotacja w wysokości 19 998 zł na realizację zadania: Ziarno prawdy, czyli rzecz o świadomejkonsumpcji, umowa nr ER-2009-15 z dnia 06.07.2009r.
• Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokości 121 600 zł na realizację zadania: „Edukacja z polotem” – multimedialny serwis www.ptaki.info, umowa nr 320/2009/Wn50/EE-PO/D z dnia 22.07.2009r.
• Umowa z Powiatem Oławskim, dotacja w wysokości kwota dotacji –2 000 zł na realizację zadania: Szkoły dla Ekorozwoju, umowa z dnia 27.08.2009r.
• Umowa z Gminą Żmigród, dotacja w wysokości 15 000 zł na realizację zadania: „Przyroda Doliny Baryczy” – film przyrodniczy, umowa nr 88/2009 z dnia 28.08.2009r.
• Umowa z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, dotacja w wysokości 199 358,80 zł na realizację zadania: „Naturalne partnerstwa – ogólnopolska kampania promująca partnerstwa trójsektorowe oraz społeczna odpowiedzialność biznesu na rzecz ochrony środowiska”, umowa nr 586 _II z dnia 08.09.2009r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dotacja w wysokości 50 000 zł na realizację zadania: W harmonii z Naturą profesjonalny film przyrodniczy o Dolinie Baryczy, umowa nr 30/EE/WR2009 z dnia 06.10.2009r.
• Umowa z Ecorysem, dotacja w wysokości 175 000 zł na realizację zadania: Drogi dla Natury – partnerstwo NGO i administracji na rzecz odtwarzania alej przydrożnych jako siedlisk gatunków chronionych, umowa nr 0164/S/3/2009 z dnia 15.10.2009r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dotacja w wysokości 15 000 zł na realizację zadania: Ziarno prawdy, czyli rzecz o świadomej konsumpcji, umowa nr 42/EE/WR/2009 z dnia 02.12.2009r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotacja w wysokości 20 000 zł na realizację zadania: W harmonii z Naturą profesjonalny film przyrodniczy o Dolinie Baryczy, umowa nr 264/U/400/430/2009 z dnia 14.12.2009r.
• Umowa z Gmina Wrocław, dotacja w wysokości 7 500 zł na realizację zadania: Festiwal dla Klimatu, umowa nr WSR/G/28/2009 z dnia 30.11.2009r.
• Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokości 99 970 zł na realizację zadania: „ZIELONA BRAMA - internet dla pozarządowych organizacji ekologicznych oraz instytucjonalny rozwój organizacji”, umowa nr 792/2009/Wn-01/EE-BS/D z dnia 31.12.2009

Opublikował: Małgorzata Sawicka-Kurman
Publikacja dnia: 01.10.2013
Podpisał: Krzysztof Smolnicki
Dokument z dnia: 30.10.2009
Dokument oglądany razy: 3 796