RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.11.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Umowy

Umowy dotacji 2010

• Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych - Fundacja EkoRozwoju
Umowa nr POIS.05.02.00-00-181/09-00 z dn.29.03.2010
Projekt: Drogi dla Natury – aleje przydrożne jako korytarze ekologiczne dla pachnicy dębowej
Termin zakończenia projektu – 31.03.2012
Kwota dotacji – 4 053 062 ,65zł
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- Fundacja EkoRozwoju
Umowa nr 172/2010/Wn50/OP-WK-PS/D z dn.28.05.2010
Projekt: Drogi dla Natury – aleje przydrożne jako korytarze ekologiczne dla pachnicy dębowej
Termin zakończenia projektu – 31.03.2012
Kwota dotacji – 715 246.35zł
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Fundacja EkoRozwoju
Umowa nr 41/U/400/457/2010z dn.09.06.2010
Projekt: Tematyczny numer czasopisma ekologicznego „Kropla”
Termin zakończenia projektu – 07.06.2012
Kwota dotacji – 19 980.00zł
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Fundacja EkoRozwoju
Umowa nr 077/D/EE/WR/2010z dn.22.06.2010
Projekt: Tematyczny numer czasopisma ekologicznego „Kropla”
Termin zakończenia projektu – 07.06.2012
Kwota dotacji – 28 300.00zł
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Fundacja EkoRozwoju
Umowa nr 098/D/EE/WR/2010z dn.12.07.2010
Projekt: Edukacja z polotem – multimedialny serwis www.ptaki.info na Dolnym Śląsku
Termin zakończenia projektu – 31.12.2010
Kwota dotacji – 60 200.00zł
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Fundacja EkoRozwoju
Umowa nr 108/D/EE/WR/2010z dn.19.07.2010
Projekt: Naturalne partnerstwa – ogólnopolska kampania promująca partnerstwa trójsektorowe oraz społeczną odpowiedzialność biznesu na rzecz ochrony środowiska
Termin zakończenia projektu – 31.12.2010
Kwota dotacji – 53 600.00zł
• Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych – Fundacja EkoRozwoju
Umowa nr POIS.05.01.00-00-175/09-00 z dn.22.07.2010
Projekt: Turystyka przyjazna przyrodzie w Dolinie Baryczy
Termin zakończenia projektu – 24.12.2011
Kwota dotacji – 634 464.70 zł
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Fundacja EkoRozwoju
Umowa nr 122/D/OP/WR/2010 z dn. 29.07.2010
Projekt: Strażnicy Natury 2000 – monitoring naruszeń przyrodniczych stanu siedlisk i gatunków.
Termin zakończenia projektu – 31.12.2010
Kwota dotacji – 444 295.64 zł
• Gmina Wrocław – Fundacja Ekorozwoju
Umowa nr D/BWO/921/2/2010/2011 z dn. 18.08.2010
Projekt: Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży GRA O WODĘ
Termin zakończenia projektu – 15.06.2011
Kwota dotacji – 26 400.00 zł
• Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „proNatura” – Fundacja EkoRozwoju
Umowa nr FdP/04/2010 z dn. 25.08.2010
Projekt: Drzewa dla bioróżnorodności
Termin zakończenia projektu – 30.09.2010
Kwota dotacji – 4810.00 zł
• Fundacja im. Stefana Batorego – Fundacja EkoRozwoju
Umowa z dn. 01.09.2010
Projekt: Aktywizacja kobiet z obszarów wiejskich
Termin zakończenia projektu – 15.12 2010
Kwota dotacji – 47 470.00 zł
• Ministerstwo Środowiska – Fundacja EkoRozwoju
Umowa nr 2/DC/2010 z dn. 10.09.2010
Projekt: SUKCES TO TWOJE NATURALNE ŚRODOWISKO - przeprowadzenie akcji edukacyjnych dla pracowników urzędów oraz przedsiębiorców i ich pracowników, dotyczących promocji zasad zrównoważonego rozwoju w miejscu pracy - EKOPLAN
Termin zakończenia projektu – 30.09.2010
Kwota dotacji – 22 800.00 zł
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Fundacja EkoRozwoju
Umowa nr 428/2010/Wn01/OP-PO-PS/D z dnia 31.08.2010
Projekt: Turystyka przyjazna przyrodzie w Dolinie Baryczy
Termin zakończenia projektu – 24.12.2011
Kwota dotacji – 112 317,30 zł

Umowy dotacji 2009

• Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce - Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
Umowa nr 27/DL6-W/2009 z dnia 20.01.2009
Zadanie : dofinansowanie wizyty studyjnej w celu wzmocnienia Lokalnej Organizacji Grantowej we Wrocławiu
Termin zakończenia zadania – 31.01.2009
Kwota dotacji – 300 zł
• Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce - Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
Umowa nr 22/DL6-LOG/2009 z dnia 10.03.2009
Projekt: Realizacja lokalnego konkursu grantowego w ramach programu „Działaj Lokalnie VI” w 2009r.
Termin zakończenia projektu – 31.03.2010
Kwota dotacji – 50 000 zł
• Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce - Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
Umowa nr 22/DL6-K1/2009 z dnia 27.03.2009
Projekt: Realizacja kampanii na rzecz 1%, w ramach Programu „Działaj Lokalnie VI”
Termin zakończenia projektu – 30.04.2009
Kwota dotacji – 3 000 zł
• Toyota Motor Industries Poland Sp. Z o.o. - Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
Umowa z dnia 12.05.2009
Projekt: „Dobra Torba”
Termin realizacji projektu – 06.2009
Kwota dotacji – 13 600 zł
• Fundusz Partnerstwa - Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
Umowa nr PG - 13371 z dnia 04.06.2009
Projekt: Szkoły dla ekorozwoju – koordynacja działań w powiecie oławskim
Termin zakończenia projektu – 30.06.2010
Kwota dotacji – 8 000 zł
• Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce - Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
Umowa nr 22/DL6-GI/2009 z dnia 24.06.2009
Projekt: Wyróżnienie dla najefektywniejszej Lokalnej Organizacji Grantowej w 2008 roku, w kategorii „Wspieranie grantobiorców”
Termin zakończenia projektu – 31.03.2010
Kwota dotacji – 4 000 zł
• Fundacja Edukacja dla Demokracji - Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
Umowa nr ER-2009-15 z dnia 06.07.2009
Projekt: Ziarno prawdy, czyli rzecz o świadomej konsumpcji
Termin zakończenia projektu – 30.11.2009
Kwota dotacji – 19 998 zł
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
Umowa nr 320/2009/Wn50/EE-PO/D z dnia 22.07.2009
Projekt: „Edukacja z polotem” – multimedialny serwis www.ptaki.info
Termin zakończenia projektu – 30.11.2010
Kwota dotacji – 121 600 zł
• Powiat Oławski - Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
Umowa z dnia 27.08.2009
Projekt: Szkoły dla Ekorozwoju
Termin zakończenia projektu –15.12.2009
Kwota dotacji –2 000 zł
• Gmina Żmigród - Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
Umowa nr 88/2009 z dnia 28.08.2009
Projekt: „Przyroda Doliny Baryczy” – film przyrodniczy
Termin zakończenia projektu – 15.01.2010
Kwota dotacji – 15 000 zł
• Minister Pracy i Polityki Społecznej - Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
Umowa nr 586 _II z dnia 08.09.2009
Projekt: „Naturalne partnerstwa – ogólnopolska kampania promująca partnerstwa trójsektorowe oraz społeczna odpowiedzialność biznesu na rzecz ochrony środowiska”
Termin zakończenia projektu – 31.12.2009
Kwota dotacji – 199 358,80 zł
• Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki - Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
Umowa nr 04/2009 z dnia 25.09.2009
Projekt: Kropla w basenie. Chłodno o ociepleniu klimatu
Termin zakończenia projektu – 10.12.2009
Kwota dotacji – 4 986 zł
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
Umowa nr 30/EE/WR2009 z dnia 06.10.2009
Projekt: W harmonii z Naturą profesjonalny film przyrodniczy o Dolinie Baryczy
Termin zakończenia projektu – 31.03.2010
Kwota dotacji – 50 000 zł
• Ecorys - Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
Umowa nr 0164/S/3/2009 z dnia 15.10.2009
Projekt: Drogi dla Natury – partnerstwo NGO i administracji na rzecz odtwarzania alej przydrożnych jako siedlisk gatunków chronionych
Termin zakończenia projektu – 30.06.2010
Kwota dotacji – 175 000 zł
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Fundacja EkoRozwoju
Umowa nr 42/EE/WR/2009 z dnia 02.12.2009
Projekt: Ziarno prawdy, czyli rzecz o świadomej konsumpcji
Termin zakończenia projektu – 30.11.2009
Kwota dotacji – 15 000 zł
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Fundacja EkoRozwoju
Umowa nr 264/U/400/430/2009 z dnia 14.12.2009
Projekt: W harmonii z Naturą profesjonalny film przyrodniczy o Dolinie Baryczy
Termin zakończenia projektu – 31.03.2010
Kwota dotacji – 20 000 zł
• Gmina Wrocław - Fundacja EkoRozwoju
Umowa nr WSR/G/28/2009 z dnia 30.11.2009
Projekt: Festiwal dla Klimatu
Termin zakończenia projektu – 31.01.2010
Kwota dotacji – 7 500 zł
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Fundacja EkoRozwoju
Umowa nr 792/2009/Wn-01/EE-BS/D z dnia 31.12.2009
Projekt: „ZIELONA BRAMA - internet dla pozarządowych organizacji ekologicznych oraz instytucjonalny rozwój organizacji”
Termin zakończenia projektu – 31.01.2011
Kwota dotacji – 99 970 zł

Opublikował: Aneta Osuch
Publikacja dnia: 18.11.2010
Podpisał: Krzysztof Smolnicki
Dokument z dnia: 30.10.2009
Dokument oglądany razy: 2 018