RSS
A A A
SmodBIP

BIP Fundacji Ekorozwoju

Fundacja EkoRozwoju jako jedna z niewielu organizacji pozarządowych w Polsce wypełnia obowiązek wynikający z Ustawy o dostępie do informacji publicznej i prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej.

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Aktualności

Informacja o wyniku przetargu

22.10.2014

 Fundacja EkoRozwoju informuje, że wyłoniła w drodze przetargu Wykonawcę na DOSTAWĘ SADZONEK ORAZ SADZENIE (jesień 2014) przy wskazanych drogach na obszarze Nadleśnictwa Miękinia – Leśnictwa Chwalimierz, w ramach projektu „Ochrona czynna przeplatki maturny, gatunku wskaźnikowego łęgów, w Polsce południowo-zachodniej” finansowanego ze środków POIiŚ, NFOŚiGW oraz WFOŚiGW we Wrocławiu, prowadzonego w oparciu o Art. 70 ¹ - Art. 70 5 ustawy Kodeks cywilny.

Odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące ogłoszenia o przetargu z dnia 08.10.2014 r.

15.10.2014

Odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące ogłoszenia o przetargu z dnia 08.10.2014 r. na DOSTAWĘ SADZONEK ORAZ SADZENIE (jesień 2014) przy wskazanych drogach na obszarze Nadleśnictwa Miękinia – Leśnictwa Chwalimierz.

Ogłoszenie o przetargu

08.10.2014

 Fundacja EkoRozwoju ogłasza przetarg na DOSTAWĘ SADZONEK ORAZ SADZENIE (jesień 2014) przy wskazanych drogach na obszarze Nadleśnictwa Miękinia - Leśnictwa Chwalimierz, w ramach projektu „Ochrona czynna przeplatki maturny, gatunku wskaźnikowego łęgów, w Polsce południowo-zachodniej” finansowanego ze środków PO IiŚ, NFOŚiGW oraz WFOŚiGW we Wrocławiu.

Informacja o wyniku przetargu

31.03.2014

 Fundacja EkoRozwoju informuje, że wyłoniła w drodze przetargu Wykonawcę na DOSTAWĘ SADZONEK ORAZ SADZENIE (wiosna 2014) przy wskazanych drogach na obszarze Nadleśnictw Wołów, Oborniki Śląskie, Legnica, Oława i Miękinia, w ramach projektu „Ochrona czynna przeplatki maturny, gatunku wskaźnikowego łęgów, w Polsce południowo-zachodniej” finansowanego ze środków POIiŚ, NFOŚiGW oraz WFOŚiGW we Wrocławiu, prowadzonego w oparciu o Art. 70 ¹ - Art. 70 5 ustawy Kodeks cywilny.Opublikował: Krzysztof Smolnicki
Publikacja dnia: 30.10.2009
Podpisał: Krzysztof Smolnicki
Dokument z dnia: 30.10.2009
Dokument oglądany razy: 118 425